ПРОЈЕКТОВАЊЕ

УСЛУГЕ

ПЕЈЗАЖНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Уско смо специјализовани за дизајнирање вртова и зелених површина јавне намјене

Дипломирани инжињер пејзажне архитектуре за Вас креира складна рјешења сходно Вашим жељама и потребама. У складу са принципима стварања хармоничног простора, те могућностима саме локације, типу земљишта, осунчаности, али и захтјевима корисника, исцртавају се позиције, количине и врсте садног материјала. Такође, овај поступак обухвата и распоред сједења, кретања, али и свих осталих активности које захтјева одређени простор. Све идеје Вам презентујемо у штампаној или дигиталној форми цртежа са свим потребним описима и мјерама. 

ПЕЈЗАЖНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

СТУПИМО
У КОНТАКT

Прикажи мапу