DVORIŠTA

USLUGE

UREĐENJE DVORIŠTA

Svako idejno rješenje zahtjeva stručno izvođenje, kao i njegu zelene površine.

Naš profesionalni tim je na raspolaganju za potrebe izvođenja finih radova pri stvaranju vrta, kao što su: fina nivelacija, sijanje travnjaka, postavljanje travnih tepiha, sadnja biljnog materijala, te orezivanje istog, i sličnih aktivnosti. 

UREĐENJE DVORIŠTA

STUPIMO
U KONTAKT

Prikaži mapu